Autocross Kollum (30 april 2010)

Autocross Kollum (30 april 2010)

Autocross Kollum, 30 april 2010 (impressie)

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=NFcYuFSGyZE

Autocross Kollum, 30 april 2010 (start(s) Sprinters)

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=_wBLpAettKk

Autocross Kollum, 30 april 2010 (start Keverklasse)

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=dltSOAp0T58

Autocross Kollum, 30 april 2010 (Rodeoklasse)

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=WSJHTQKfjkw