Natoer

Foto’s natoer

3 ûlen yn de beam, 26 juny 2023

Snie yn Garyp, 8 febrewaris 2021

115 foto’s: https://myalbum.com/album/vHsxqy2uMef3


 

 

Garyp (winter) – 22 december 2007
76 foto’s: klik hjir

 

 


 

Foto’s Garyp bûtendoar
mei-augustus 2009

150 foto’s: klik hjir