Yntocht Sinterklaas yn Garyp

2023
Yntocht Sinterklaas yn Garyp, 25 novimber 2023
   

150 foto’s: https://myalbum.com/album/tjCtyRsQyBfT/

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2023, diel 1

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=Cvt2lOETNG0

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2023, diel 2

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=JDwL2oGjfhw


2022
Yntocht Sinterklaas yn Garyp, 19 novimber 2022

255 foto’s: https://myalbum.com/album/HQuwi4g6PkSr

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2022

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=gvlMqHzGteE


2021
Yntocht Sinterklaas yn Garyp, 20 novimber 2021
     
195 foto’s: https://myalbum.com/album/pwY8mtons56Q

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2021

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=oFAMXpjckxc


2019
Yntocht Sinterklaas yn Garyp, 23 novimber 2019

176 foto’s: https://myalbum.com/album/rSXse6wioiuU

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2019, diel 1

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=emB2Kt6U2O4

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2019, diel 2

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=goyzBoTIgSo


2018
Yntocht Sinterklaas yn Garyp, 24 novimber 2018
 
180 foto’s: https://myalbum.com/album/PqWehiscTAAN

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2018, diel 1

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=NxywQ32nSu0

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2018, diel 2

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=UEhxyV-GAIU2017

Yntocht Sinterklaas yn Garyp, 25 novimber 2017

230 foto’s: https://myalbum.com/album/AsTBKv8oGbAd

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2017, diel 1

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=ZArgavpk9zE

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2017, diel 2

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=q9poHHB8I7I


2016
Yntocht Sinterklaas yn Garyp, 19 novimber 2016yntocht_sinterklaas_20161119_027 yntocht_sinterklaas_20161119_040 yntocht_sinterklaas_20161119_050 yntocht_sinterklaas_20161119_064 yntocht_sinterklaas_20161119_077 yntocht_sinterklaas_20161119_092 yntocht_sinterklaas_20161119_112 yntocht_sinterklaas_20161119_121 yntocht_sinterklaas_20161119_162 yntocht_sinterklaas_20161119_168

205 foto’s: https://myalbum.com/album/ukpgi3yt8IYN

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2016, diel 1

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=CGe1CTfOdmI

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2016, diel 2

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=GDKUDEvvdtw


2015
Yntocht Sinterklaas yn Garyp, 21 novimber 2015
Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20151121_024
Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20151121_029 Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20151121_052 Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20151121_064 Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20151121_081 Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20151121_086 Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20151121_122 Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20151121_191 Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20151121_217 Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20151121_234
245 foto’s: http://myalbum.com/album/wk3b1ojjOt41

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2015, diel 1

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=nf0ZkBcGCaM

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2015, diel 2

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=Fq1uN0tweBg


2014
Yntocht Sinterklaas yn Garyp, 22 novimber 2014
Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20141122_008
Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20141122_030 Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20141122_065 Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20141122_091 Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20141122_175 Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20141122_203
230 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=77ERTWWE

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2014, diel 1

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=UedBmjUH9ZY

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2014, diel 2

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=tKFkTBoI4lk


2013
Yntocht Sinterklaas yn Garyp, 23 novimber 2013
Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20131123_007 Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20131123_044 Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20131123_104 Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20131123_112 Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20131123_124 Yntocht_Sinterklaas_Garyp_20131123_191
245 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=I7JP7BAL

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2013, diel 1

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=Yd3h-05bIZ8

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2013, diel 2

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=yxza7g9NYv8


2012
Yntocht Sinterklaas yn Garyp, 24 novimber 2012220 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=VFVSHRLK

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2012, diel 1

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=uPqnU_VKWKU

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2012, diel 2

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=5N_TRfzeM9Q


2011
Yntocht Sinterklaas yn Garyp, 19 novimber 2011

195 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=EMMLKC6C

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2011, diel 1

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=T0UfkePcS3M

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2011, diel 2

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=pY4IbHUeIes
* Tusken 03:40 en 05:15 hekket it filmke sa no en dan in bytsje. *


2010
Yntocht Sinterklaas yn Garyp, 20 novimber 2010
Yntocht op it Unicumplein en it feest yn it Geahûs

183 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=M38GUMRB

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2010, diel 1

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=K61y6HVuYyE

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2010, diel 2

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=90lchhAI3kY


2009
Yntocht Sinterklaas yn Garyp, 21 novimber 2009


311 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=7QHDDURC

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2009, diel 1

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=lxP-O57SbJQ

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2009, diel 2

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=c4EQ2g19rvg


2008
Yntocht Sinterklaas yn Garyp, 22 novimber 2008


60 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=JL8GZDJF

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2008

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=VvI3CyCagwY


2007
Yntocht Sinterklaas yn Garyp, 17 novimber 2007


79 foto’s: https://myalbum.com/album/fCceJjrgTIO7

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2007, diel 1

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=adYFXnQq9e0

Yntocht fan Sinterklaas yn Garyp 2007, diel 2

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=zRSCRQFzq3k


2005
Yntocht Sinterklaas yn Garyp, 19 novimber 2005

58 foto’s: https://myalbum.com/album/c8qVY0BiuRwA