Doarpsfeest Garyp 2008

100 foto’s optocht: http://www.mijnalbum.nl/Album=NNNOGO4T

Doarpsfeest Garyp 2008 (optocht tongersdei), diel 1

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=xy0F-fIlHAc

Doarpsfeest Garyp 2008 (optocht tongersdei), diel 2

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=ykLH5X_oF8A

Doarpsfeest Garyp 2008 (optocht tongersdei), diel 3

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=FutwUL3pk3c

Doarpsfeest Garyp 2008 (optocht tongersdei), diel 4

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=90XmT0DnF1Y

Doarpsfeest Garyp 2008, skoallespultsjes

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=0E4uoQyoCTg
110 foto’s skoallespultsjes:
http://www.mijnalbum.nl/Album=6LVCNPEX

Doarpsfeest Garyp 2008 (optocht freed), diel 1

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=CbJfwANp3lc

Doarpsfeest Garyp 2008 (optocht freed), diel 2

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=1fNPaZCLaYY

Doarpsfeest Garyp 2008, playbackshow

YouTube-link: https://www.youtube.com/watch?v=ST6E9H17qRk
125 foto’s playbackshow:
http://www.mijnalbum.nl/Album=RY8PKUEC