Doarpsfeest Garyp 2010

Doarpsfeest Garyp, túgen (28 augustus 2010)

115 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=VDMAFPUT

Doarpsfeest Garyp, optocht jûns (27 augustus 2010)

216 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=6I3EJQAU

Filmke:

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=ZsBfl2UmiX4

Doarpsfeest Garyp, spultsjes (27 augustus 2010)


160 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=OIRZCRUW

Filmke:

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=R3SRADqpRzA

Doarpsfeest Garyp, optocht moarns (27 augustus 2010)

112 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=8GJD8BBY

Filmke:

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=wP_OmoUUSeI

Feest Garyp, bernespultsjes – 26 augustus 2010

112 foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=OMFIH7OI
De spultsjes wienen yn de tinte. De foto’s binne dêrtroch net allegear super slagge.

Filmke:

YouTube-link: http://www.youtube.com/watch?v=86o40WYXG28